Logo

Общи условия

Общи условия за краткосрочен наем на ваканционен имот на „Релакс България“
    


Препоръчваме Ви да прочетете внимателно общите условия за краткосрочен наем на ваканционен имот, както и начините на наемане и осъществяване на плащанията. При неспазване на посочените условия и срокове може да загубите правото да използвате наетия от вас имот и финансовите си задължения към „Релакс България“. С наемане на имот от нашия сайт Вие приемате и се съгласявате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили за сроковете, плащанията и условията, посочени в него. Долупосочените условия са валидни за наемане, осъществени чрез „Релакс България“ и обвързват наемателите и собствениците на имота.
Общите условия могат да бъдат променяни в зависимост от политиката на всеки собственик на имот.

Настаняване

Броят на наемателите не може да превишава определения капацитет на дадения имот посочен в сайта на „Релакс България“. Броят на наемателите трябва да съответства на броя легла, с които имотът разполага. При възможност за настаняване на допълнителни наематели на разтегателен диван или допълнително легло, това е упоменато в описанието на имота или се предоставя информация при запитване от страна на клиента.

Време на пристигане и освобождаване на имота

При условие, че нищо друго не е упоменато в сайта, ценовия лист, офертата или договора за наем, времето за настаняване в деня на пристигане е 14:00 ч. и времето за освобождаване в деня на тръгване е 11:00 ч. При по-късно настаняване или ранно заминаване не се възстановяват суми от наемната цена, както и не носим отговорност, ако клиентът е подал грешна информация относно данните на пристигане и тръгване.

Почистване и спално бельо:

Почистването на имота, смяната на спалното бельо и хавлиите в банята се извършва веднъж седмично. Ако наемателите изискват допълнително почистване на имота, то може да се организира срещу допълнително заплащане. Хавлии за баня и спално бельо се предоставят във всеки имот. Ако хавлиите за баня и спалното бельо не бъдат върнати в края на престоя в приемливо състояние, стойността на похабените такива ще бъде покрита от депозита за щети. При напускане на имотът се очаква той да бъде намерен в състояние близко до това, в което е бил нает – моля имайте предвид да:
- да измиете всички използвани съдове и да ги поставите обратно по местата;
- да почистете филтъра на съдомиялната, ако има на разположение такава.
- да върнете по места евентуално разместени мебели и градинско обзавеждане
- не забравяйте да почистете използваното от вас барбекю
- да изхвърлите последния боклук, събран в имота в контейнерите за събиране на боклук
Ако имотът не е приведен в прилично състояние и възникнат допълнителни разходи по почистването му след престоя ви, могат да се удържат суми от депозита срещу щети.

Точност на информацията в сайта:

„Релакс България“ работи като посредник за отдаването под наем на частни имоти и поради тази причина носи отговорност за посредничеството между наемателите и собствениците на имотите. За цялата информация на сайта (www.relax-bg.com) е направена лична проверка на имота от страна на наш представител и/или информацията е предоставена от собствениците на обекта или техни представители. „Релакс България“  прави всичко възможно да бъде коректен и обективен по отношение на представените детайли, но поради факта, че рекламираните имоти са частна собственост, агенцията не може да носи отговорност при настъпили промени в предлаганите имоти или районите, където са разположени, за които не е била информирана предварително. Информацията на всеки друг сайт, където „Релакс България“ рекламира не може да се счита за валидна или коректна.

Наемни цени:

Цените са фиксирани в момента на наемане и не могат да бъдат завишавани от собственика на обекта или от агенцията при вече прието капаро.

Запазване и капариране:

За да наемете имот, ще ви изпратим на e-mail да попълните резервационна бланка. След като ни върнете попълнена блаката на e-mail, ще Ви бъдат изпратени банковите детайли за плащане на капаро на избраната вила или апартамент /с връщането на резервационната бланка, потребителят декларира, че се е запознал с общите условия на агенцията/. В рамките на 3 работни дни, от получаването на банковите детайли, трябва да платите капаро, в размер записано във всяка оферта, в зависимост от политиката на всеки собственик на имот. След изтичане на срока на временната резервация и ако в рамките на 3-те дни не е получено плащане по резервацията „Релакс България“си запазва правото да предлага искания от вас имот на други потенциални клиенти, без предварително да ви уведомява за това.
Cлед получаване на капарото, на емайл ще получите информация за резервацията на имота и детайли по настаняването и плащането, съдържащ следните детайли: името на наетият имот, точните дати на пристигане и заминаване, общата наемна цена, условията за плащането на капарото и балансовата сума по наемането на имота, датата и начините за плащане. За периода, които сте капарирали избрания имот „Релакс България“ се ангажира да не предлага имота на други клиенти. Агенцията не носи отговорност за спам филтри или други програми, поради които вие не сте получили нашия e-mail.

Плащане на балансовата сума:

Балансово плащане /остатъка/ се заплаща 10 дни преди датата на пристигане или в брой при настаняване в размер записано във всяка оферта, в зависимост от политиката на всеки собственик на имот. Ако балансовата сума не е платена в срок, „Релакс България“ си запазва правото да анулира резервацията ви и да удържи капарото. „Релакс България“ не изпраща известие за дата, на която предстои балансово плащане. Ангажимент на клиента е да следи срока за плащане на остатъка.

Плащане на депозит срещу щети:

В зависимост от типа имот и условия на собственика, клиентът е длъжен да заплати депозит срещу щети в размер от 100 до 1 000 лева, в зависимост от типа имот, който се наема. Начините на плащане и размера на депозита се уточняват за всеки имот поотделно. Депозитът срещу щети се възстановява в пълен размер след или в деня на напускане, при условие, че не са нанесени никакви щети на имота и имуществото по време на престоя. Собственика или отговорникът проверява състоянието на имота в присъствието на представител на групата точно преди напускане, за да не бъдат допуснати евентуални възражения, затова моля уточнете подходящо време за оглед и за двете страни. Като щета се приема и състоянието, в което се оставя имота. Задължение на клиентите е да приведат имотът в състояние, близко до това, в което са го намерили.  Оценяваме търпението ви, докато чакате имотът да бъде проверен. По време на престоя, моля уведомявайте собственика или отговорника на имота за констатирани щети при пристигане или за такива, причинени от вас. Всички разходи, свързани с допълнително почистване, похабени хавлии и спално бельо и др. ще бъдат удържани от депозитът за щети.

Анулации, замени и корекции – направени от наемателите:

Ако клиентът желае да направи някакви промени по вече потвърдена резервация, „Релакс България“, ще направи всичко възможно да удовлетвори желаните изменения, при условие че са заявени в писмена форма по e-mail от лицето за контакти на групата. Следните промени могат да бъдат направени без налагане на санкции за изменение: промяна в броя на клиентите, промяна в имената на клиентите, време за пристигане и време за заминаване от имота, удължаване на престоя, когато е възможно.
При желание от страна на клиента да съкрати, вече потвърден престой или да смени резервиран имот, „Релакс България“ си запазва правото да счита това като анулация на резервацията и да наложи съответните санкции. Промени не могат да се правят в периода от 3 седмици преди пристигане, като всяка промяна ще се счита за анулация на първоначалната резервация и ще е обект на санкциониране.
Лицето за контакти на групата може да анулира резервация по всяко време само в писмена форма по e-mail. Анулацията влиза в сила от момента, в който се получи e-mail на „Релакс България“.
Ако се наложи да анулирате резервацията си, се прилага следната скала на таксуване върху платената наемна сума.

- Повече от 14 дни преди датата на пристигане - 100 % само от платеното капаро.
- От 7 дни – до датата на пристигане или по-късно - 100% от цялата наемна сума.

Анулации, замени и корекции – направени от агенцията или от собствениците:

Поради факта, че наемните детайли се планират месеци преди започването на сезона, в случаи на разваляне на договорните отношения между агенцията и собствениците, допуснати грешки в резервациите, продажба на имот, „Релакс България“ си запазва правото да прави промени по резервациите или в много редки случаи да анулира направена от клиента резервация. Ако се наложи анулация, наемателят има свободата за избере следното:
- да приеме друг предложен от агенцията имот на подобно качествено ниво и на подобна наемна цена, без допълнително заплащане.
- да избере самостоятелно алтернативен имот от агенцията.
- да анулира резервацията си и да получи в пълен размер заплатената наемна цена.

Задължения на наемателите:

С получаването на ключа за имота, наемателят се задължава от името на собственика да се грижи за състоянието на имота и прилежащото му имущество, да спазва общоприетите правила и норми. Ние оценяваме високо вашето разбиране и приемане на правилата и регулациите, наложени в имота и съответната зона на имота (курорт, населено място...). По преценка на представител на имота, бил той собственик, отговорник на имота, представител на агенцията или друг агент, ако с поведението си наемателите нарушават спокойствието на съседите или други хора, не се отнасят с респект и уважение към имуществото и нанасят щети на имота, „Релакс България“ има право да прекрати наемните взаимоотношения с клиентите по всяко време. Агенцията не поема ангажименти за намиране на алтернативен имот или друг вид настаняване, да покрива каквито и да е разходи в следствие на преместване, както и да възстановява суми от вече заплатен наем.

Задължения на агенцията и на собствениците:

При констатиране на нередности и повреди по имота, наемателите носят отговорност да се свържат веднага с „Релакс България“, собственика или представителя на собственика на имота. Наемателят е длъжен да даде разумно време, за да бъде отстранена забелязаната повреда. „Релакс България“ не носи отговорност, ако наемателите напуснат имота без предупреждение към агенцията, собственика или представителя за откритата повреда или без да дадат разумно време за отстраняване на проблема или без да дадат възможност на агенцията да премести клиентите в друг имот.
„Релакс България“ не носи отговорност за промени в климата, които биха повлияли на престоя на клиентите.
„Релакс България“ и собствениците не могат да бъдат отговорни за локални проблеми с водоподаването или прекъсване на електричеството в зоната на имота, които аварии са извън правомощията и контрола на агенцията и собствениците. Никаква отговорност за станали аварии в инсталациите на имота или повреда в оборудването, запушване на канал или наличие на насекоми не може да се търси от агенцията или от собствениците. „Релакс България“ ще положи всички усилия да организира своевременното отстраняване на повредата и ще окаже пълно съдействие за отстраняване на проблема.  
Нито „Релакс България“, нито собствениците на имотите могат да са отговорни за директни или индиректни наранявания или инциденти, които могат да се породят в следствие на използването на имота или прилежащия басейн от страна на клиентите по време на пребиваването им, включително щети и загуби в следствие на пожар, обир или криминални прояви.

Оказване на помощ:

При възникване на проблем в имота, трябва да се свържете със собственика или  отговорника на вашия имот при първа възможност.

Собственици или отговорници на имотите:

Повечето собственици  или отговорници ще ви чакат да пристигнете в имота и ще ви посетят по време на престоя ви.

Уединение

Много от имотите се разполагат в населени места, вилни зони или затворени комплекси и граничат със съседи. Поради това не е възможно да се гарантира абсолютно уединение през цялото време в наетия имот. Наложително е да се вземат под внимание и да се спазват общо приетите норми и правила за тишина и да не се притесняват съседите с провеждането на шумни мероприятия.

Сигурност

Положени са всички усилия, за да се подсигури безопасност в имота, но от наемателите се изисква да поемат и своята отговорност за обезпечаване на сигурността на всички в групата. При пристигане е добре да се запознаете добре с имота. Обърнете внимание на децата за потенциалните опасности, като например стъпала, възвишения, балкони и особено басейни. Моля, уверете се, че всички от групата са наясно с тях. Частните басейни никога не са достатъчно големи и дълбоки за гмуркане. Вътре в имота обърнете внимание на децата за потенциални опасности от сорта на балкони, парапети, стълби, скрити стъпала и др. Никога не позволявайте на децата да се катерят по перилата на терасите и винаги дръжте затворени прозорците и вратите към терасите, когато не ги ползвате. При пристигане, помолете отговорника на имота да ви даде инструкции как да боравите с кухненските уреди, както и друго налично оборудване на имота като джакузи, сейф, сателитна телевизия и други. Моля, бъдете толкова бдителни, колкото сте у дома – винаги заключвайте прозорците и вратите когато напускате имота. Винаги дръжте входната врата заключена, дори и когато сте в имота.